100 kW с. Татарево

Март 2012

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 100 kWp в с. Татарево, обл. Хасково

Панели: CSUN

Инвертори: SMA

Конструкция: BulSpace

Монтаж: BulSpace