29,25 kW гр. Исперих

Март 2020

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 29.25 kWp в гр. Исперих

Панели: SUNRISE

Инвертор: HUAWEI

Конструкция: BulSpace

Монтаж: BulSpace