30 kW с. Гецово

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kW в с. Гецово, обл. Разград

Панели: CSUN

Инвертори: Platinum

Конструкция: BulSpace

2012