30 kWp, с. Яким Груево

Август 2020

Фотоволтаична електро централа с мощност 30 kWp в с. Яким Груево.

Панели: JinKo Eagle

Инвертор: Huawei

Kонструкция: BulSpace

Монтаж: BulSpace