30 kWp, с. Вазово

Наземна фотоволтаична електроцентрала 30 kW, в с. Вазово, обл. Разград

🌞Проектиране: БулСпейс;
🌞
Панели: Jolywood;
🌞
Инвертор: Huawei;
🌞
Конструкция: БулСпейс – алуминиеви профили;
🌞
Монтаж: БулСпейс;