5.1 kW с. Свещари

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 5.1 kW в с. Свещари, обл. Разград

Панели: Shell

Инвертори: SMA

Конструкция: Deger

Монтаж: BulSpace