60 kW с. Семерци

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 60 kW в с. Семерци, обл. Търговище

Панели: CSUN

Инвертори: Platinum

Конструкция: BulSpace

Монтаж: BulSpace

2013