Монофазна система за повишаване собствената консумация

Монофазна система за повишаване собствената консумация

2 000,00 лв. с вкл. ДДС

Описание

Системата се състои от:

1. Електромер;

2. Контролер за линейно управление на товара на нагреватели (бойлери, печки, подово отопление и др.);

3. Програмно приложение за компютър и телефон, осигуряващ контрол и наблюдение на системата.

Системата ограничава износа на фотоволтаична електроенергия към мрежата чрез повишаване собствената консумация на обекта (къща, хотел, фабрика и др.).

Излишната електроенергия от фотоволтаичната ви система не се изнася към мрежата и не се губи, напротив тя се трансформира в топлинна енергия във вашите нагревателни уреди (бойлери, печки, подово отопление и др.).

Системата е заместител на скъпите и амортизиращи се акумулатори.

Системата е универсална и не зависи от марката на вашите фотоволтаични панели и инвертори.

Mаксималната мощност на инвертора и управляваните консуматори е 12 kW в монофазна система.