182 kW с. Крепча

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 182 kWp в с. Крепча, обл. Търговище