30 kW с. Пейчиново

Декември 2019

 

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp край с.Пейчиново.