30 kW с. Татарево

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 30 kWp в с. Татарево, обл. Хасково