5 kW с. Прилеп

Януари 2020

 

Фотоволтаична електро централа с мощност 5 kWp в с. Прилеп.

Панели: JinKo Eagle
Инвертор: Fronius Symo
Kонструкция: BulSpace