30 kW с. Прилеп

Януари 2020

 

Фотоволтаична електро централа с мощност 30 kWp в с. Прилеп.

Панели: JinKo Eagle
Инвертор: Huawei
Kонструкция: BulSpace